Akcja Promocyjna "Z PAYBACK masz taniej!" (dalej: „Promocja”)

Organizator:

Organizatorem Promocji "Z PAYBACK masz taniej!" jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o.

Promocja odbywa się przy współpracy z Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa (dostawca promocyjnych produktów)

Pełna lista Partnerów Programu oraz Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK dostępne są na www.payback.pl

Warunki Promocji:

1. Akcja "Z PAYBACK masz taniej!" trwa od 05.12.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 31.01.2020 do 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba posiadająca zarejestrowaną Kartę PAYBACK.

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nabycie eVouchera uprawniającego do uzyskania zniżki -40% od wartości produktu. Pełna lista produktów stanowi Załącznik nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zawartości oferty dostępnej w strefie, pełen wykaz aktualnej oferty na stronach:

• https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback_Strefa_Silver

• https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback_Gold

• https://www.philips.pl/sklep/PL_Payback_Platinum


4. Nabycie eVoucherów odbywa się wyłącznie poprzez wymianę przez Uczestnika PAYBACK zgromadzonych punktów PAYBACK i jest możliwe jedynie bezpośrednio przez stronę: www.sklep.payback.pl.

5. Zakupiony eVoucher zostanie wysłany na adres email podany przez Uczestnika Promocji podczas zamawiania eVouchera.

6. Nabyty eVoucher jest dokumentem (kody alfanumeryczne) wydanym przez Organizatora i nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

7. Każdy Uczestnik Promocji (dany numer Karty PAYBACK) może, w ciągu trwania akcji, wykorzystać dwa eVouchery.

8. Każdy eVoucher uprawnia do promocyjnego zakupu jednego produktu z pkt. 3.

9. Każdy eVoucher jest do jednokrotnego użytku.

10. Nabyty eVoucher jest ważny od czasu nabycia przez Uczestnika do końca okresu trwania Promocji. Nabyty eVouchera niezrealizowany w terminie traci swoją ważność, a punkty PAYBACK wymienione uprzednio na ten eVoucher nie podlegają zwrotowi.

Postanowienia końcowe:

11. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.payback.pl/philips/regulamin

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Promocji, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na https://www.payback.pl/philips/regulamin

14. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian na podany przez Uczestnika adres email w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia jego praw lub różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu wprowadzonych w Regulaminie zmian.

15. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajdują zastosowanie Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK dostępne pod adresem https://www.payback.pl/ochrona-danych

Reklamacje

W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi PAYBACK za pomocą:

a) telefonu: pod numerem telefonu 801 044 440 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*;

b) formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy ;

c) listownie z dopiskiem "Z PAYBACK masz taniej!": Biuro Obsługi PAYBACK, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.


Załącznik 1. Do Regulaminu: Akcja Promocyjna "Z PAYBACK masz taniej!"

Produkty objęte Promocją:

Silver:

Pyszna kawa

HD7470/20

HD7544/20

HD7767/00

HD7769/00

Piękny i zdrowy uśmiech

HX6311/07

HX6321/04

HX6511/35

HX6511/50

HX6836/24

HX6850/34

Uroda

SC1994/00

BHD186/00

BHS677/00

BRE611/00

BRE652/00

BRP586/00

HP8348/00

HPS920/00

SC5370/10

Zadbany mężczyzna

S7940/16

S6680/26

QP2520/20

QP2520/65

QP2620/20

HC3505/15

MG3730/15

MG5730/15

MG7770/15

S1133/41

Zdrowe i łatwe gotowanie

HD4646/20

HD9359/90

HR1855/70

HR1888/70

HR1889/70

HR1918/80

HR2052/00

HR3664/90

Wszystko do domu

FC9729/09

FC6169/01

FC8575/09

FC8781/09

GC350/40

GC351/20

GC4535/20

GC4537/80

GC4909/60

GC7710/20

Opieka nad dzieckiem

SCD292/31

SCF813/27

SCF881/01

Gold:

Pyszna kawa

EP5361/10

EP2231/40

HD7769/00

Piękny i zdrowy uśmiech

HX9312/04

HX9924/47

HX9924/17

HX9372/04

Zadbany mężczyzna

SP9860/13

Zdrowe i łatwe gotowanie

HR1888/70

HR1946/70

HR1947/30

HR3752/00

HR7778/00

Wszystko do domu

GC9405/80

FC9743/09

AC1217/50

AC2887/10

FC6409/01

FC6408/01

FC6722/01

FC6724/01

FC6725/01

FC6726/01

FC6727/01

FC8776/01

FC8794/01

GC8930/10

Opieka nad dzieckiem

SCD292/31

SCD841/26

Platinum:

Pyszna kawa

SM5573/10

SM5570/10

SM5478/10

SM5470/10

SM5460/10

EP2221/40

EP3246/70

EP5333/10

EP5334/10

EP5335/10

Zdrowe i łatwe gotowanie

HR1933/20

Wszystko do domu

GC9640/60

GC9315/30

GC9324/20

AC2729/50

AC2889/10

FC6729/01

FC6822/01

FC6823/01

FC6903/01

FC6904/01

FC8822/01