Ochrona danych osobowych u partnerów PAYBACK

Więcej informacji na temat zgód marketingowych oraz informacji o ochronie danych dotyczących usług PAYBACK u partnerów można znaleźć tutaj:

dm-drogerie markt sp. z o.o.

Usługi PAYBACK w dm - zgoda marketingowa

Wyrażając poniższą zgodę marketingową, wyrażasz zgodę na korzystanie m.in. z następujących usług:

Spersonalizowanych rekomendacji produktów na podstawie Twoich transakcji PAYBACK.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez dm-drogerie markt sp. z o.o. (“dm”) w następujących celach marketingowych:

Personalizacja działań reklamowych dm, w tym:

 • badania rynku;
 • personalizacji reklam, ofert i innych informacji od dm w jego serwisach elektronicznych lub Call Center;
 • personalizacji newsletterów e-mail oraz mobilnych wiadomości push od dm (jeśli je zamówiłeś);
 • personalizację reklam pocztowych dm, ale tylko wtedy, gdy masz kartę PAYBACK dm i udzieliłaś/eś zgody marketingowej PAYBACK.

JAKIE DANE:

dm może przechowywać Twoje następujące dane i przetwarzać je w celach opisanych poniżej:

 • dane przekazane przez PAYBACK w celu korzystania z "usług PAYBACK u PARTNERA", tj. zwrot grzecznościowy (Pan / Pani), imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer (numery) telefonu, adres (adresy) zamieszkania i dostawy, saldo Punktów PAYBACK, e-Kupony, numer (numery) karty oraz zamówione przez Ciebie usługi PAYBACK (np. Newsletter),
 • dane dotyczące Twoich zakupów dokonanych w dm (tj. towary / usługi nabyte przez Ciebie - w sklepach, przez kanały elektroniczne, lub w inny sposób, kwota płatności, waluta, lokalizacja, identyfikator kasy lub terminala, data i numer transakcji oraz, jeśli dotyczy, oddział, lub kwota rabatu / ilość wymienionych Punktów PAYBACK),
 • dane zebrane podczas korzystania z usług PAYBACK w dm (tj. kiedy i z jakiej usługi PAYBACK korzystałaś/eś w dm), oraz
 • - dane, które są generowane (również niezależnie od usług PAYBACK w dm) - gdy korzystasz z usług elektronicznych dm, lub Call Center dm oraz niezależnie zamówionych newsletterów e-mail i mobilnych wiadomości push od dm (tj. kiedy i z których mediów korzystałaś/eś, kiedy i które z prezentowanych tam ofert widziałeś/aś, oraz czy z nich skorzystałeś/aś.)

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności PAYBACK oraz w Polityce Prywatności dm.

Możesz wycofać tę zgodę marketingową w dowolnym momencie, kontaktując się z Biurem Obsługi PAYBACK pisząc na adres: Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka lub dzwoniąc pod numer 801 044 440 (koszt połączenia według taryfy operatora)

Inne zgody, które mogłeś/aś udzielić dm lub PAYBACK pozostają niezmienione i pozostają ważne, nawet jeśli nie udzieliłeś/aś niniejszej zgody. To samo dotyczy sytuacji, gdy najpierw udzielisz niniejszą zgodę, a następnie ją odwołasz.

Usługi PAYBACK w dm-drogerie markt sp. z o.o.

Polityka prywatności

U niektórych Partnerów PAYBACK, mogą Państwo korzystać z wybranych usług PAYBACK bezpośrednio w ramach usług elektronicznych tych Partnerów (np. strona internetowa, terminale sklepowe lub aplikacje), jak również za pośrednictwem Call Center danego Partnera. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o przetwarzaniu Twoich danych z wykorzystaniem takich usług. Prosimy również zwrócić uwagę na ogólne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w programie PAYBACK. Można je znaleźć tutaj.

1. Usługi PAYBACK u Partnerów

Obecnie dostępne są następujące usługi u Partnerów PAYBACK:

 • Rejestracja u danego Partnera PAYBACK;
 • eKupony PAYBACK;
 • Zbieranie i wymienianie Punktów PAYBACK u danego Partnera;
 • Saldo Punktów PAYBACK;
 • Wyświetlanie salda Punktów i danych o Promocjach Punktowych dostępnych u PARTNERA
 • Uzupełnianie lub korekta danych adresowych lub kontaktowych przetwarzanych przez PAYBACK lub danego Partnera.
 • Zamawianie usług PAYBACK,
 • Zamawianie innych usług PARTNERA związanych z PAYBACK.

Dostawcami tych usług są poszczególni Partnerzy, dlatego należy u nich wybrać żądaną usługę. Należy pamiętać, że oferta usług elektronicznych lub w ramach Call Center może się różnić w zależności od Partnera. Możesz zapytać o usługi PAYBACK oferowane przez danego Partnera u takiego Partnera lub poprzez Call Center PARTNERA.

2. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem

Zgodnie z prawem odpowiedzialność za usługi PAYBACK u Partnerów spoczywa zarówno na PAYBACK jak i na Partnerze. Od Partnera możesz otrzymać indywidualne informacje na temat ochrony danych osobowych wraz z dalszymi informacjami.

PAYBACK i dany Partner są współodpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych. W związku z tym, ustalili, który z nich wypełnia jakie zobowiązania w zakresie ochrony danych. Zasadnicza treść tych uzgodnień jest udostępniona.

3. Twoje dane podczas korzystania z usług PAYBACK u Partnera

Przed korzystaniem z usług PAYBACK u Partnera, niezbędne jest przekierowanie do serwisu elektronicznego PAYBACK, gdzie należy złożyć zamówienie na te usługi, w celu umożliwienia PAYBACK przesyłania danych Partnerowi.

Dopiero wtedy PAYBACK i dany Partner udostępnią dane wymagane dla usług PAYBACK u Partnera, które zamówiłeś u tego Partnera i wykorzystają je do świadczenia takich usług.

W zależności od usług PAYBACK dostępnych u partnera, mogą to być następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Data urodzenia, adres zamieszkania oraz (jeśli inny) adres dostawy
 • Twój adres e-mail
 • Twój/je numer(y) telefonu
 • Numer(y) Twojej karty PAYBACK
 • Twoja liczba punktów PAYBACK
 • Wyświetlanie salda Punktów i danych o Promocjach Punktowych dostępnych u PARTNERA
 • Twoje eKupony PAYBACK
 • zamówione przez Ciebie inne usługi PAYBACK

Dane przekazywane w ramach usług są przetwarzane przez danego Partnera w celu świadczenia zamówionych przez Ciebie usług PAYBACK.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych opisanych w punkcie 3 jest Art. 6 par. 1 b) RODO (wykonanie umowy).

4. Reklama i badania rynku

a) Zgoda marketingowa

Poprzez taką zgodę zezwalasz Partnerowi na przetwarzanie powyższych danych wraz z innymi danymi w celach marketingowych, co zostało szczegółowo opisane tutaj.

Jeśli wyraziłeś zgodę na marketing Partnera:

Partner przechowuje te dane oraz dane wygenerowane przez Ciebie podczas korzystania z usług PAYBACK (tj. z których usług PAYBACK od Partnera korzystałeś i kiedy) i używa ich razem z tymi danymi do celów marketingowych, a mianowicie:

- dla celów opisanych w zgodzie na marketing, w szczególności do składania indywidualnie dopasowanych ofert pocztą, czy podczas korzystania z terminalu sklepowego PAYBACK.

b) Odwołanie zgody marketingowej

Możesz odwołać zgodę marketingową w dowolnym momencie, telefonicznie w Call Center Partnera.

Odwołanie zgody marketingowej nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania na podstawie zgody marketingowej.

Korzystanie z części usług PAYBACK u Partnera jest możliwe również wtedy, gdy nie wyrazili Państwo zgody marketingowej dla tego Partnera lub odwołali zgodę marketingową dla tego Partnera w programie PAYBACK.

c) Podstawa prawna

Podstawą prawną dla przetwarzania danych opisanego w punkcie 4 jest Art. 6 par. 1 a) GDPR (zgoda).

5. Okres przechowywania danych

PAYBACK przechowuje dane wygenerowane przez Partnera podczas korzystania przez Państwo z usług PAYBACK zgodnie z ogólnymi informacjami na temat ochrony danych w programie PAYBACK. Można je znaleźć tutaj.

Usługi PAYBACK w dm

Chcę skorzystać z usługi PAYBACK w ramach usług elektronicznych dm-drogerie markt sp. z o.o. (“dm”) oraz Call Center dm ("usługi PAYBACK w dm").

Mam świadomość, że udostępnienie mi usługi będzie wymagało od Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. ("PAYBACK") i dm wzajemnego udostępniania i dalszego przetwarzania moich danych osobowych.

Usługi PAYBACK w dm umożliwiają korzystanie z wybranych usług PAYBACK w ramach usług elektronicznych dm (np. strona internetowa, terminale w sklepach dm lub aplikacje) oraz w Call Center dm, o ile dm oferuje te usługi.

W zależności od konfiguracji technicznej dmA, możesz korzystać z następujących usług PAYBACK:

 • Rejestracja w PAYBACK
 • Wyświetlanie i aktywacja eKuponów;
 • Zbieranie i wymiana Punktów;
 • Wyświetlanie salda Punktów i danych o Promocjach Punktowych dostępnych w dm
 • Aktualizacja danych adresowych
 • Zamawianie usług PAYBACK,
 • Zamawianie innych usług
PARTNERA związanych z PAYBACK.

Aby umożliwić Ci korzystanie z usług PAYBACK w dm w ramach usług elektronicznych dm oraz w Call Center dm, PAYBACK i dm będą udostępniać i przetwarzać Twoje dane wymagane do tego celu.

Może to obejmować następujące dane o Tobie:

 • zwrot grzecznościowy (Pani / Pan), imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres/y domowy/e i adres/y dostawy
 • adres/y e-mail
 • numer/y telefonu
 • numer/y kart/y PAYBACK
 • saldo Punktów PAYBACK dm i Promocje Punktowe
 • eKupony
 • zamówione przez Ciebie usługi, np. newsletter PAYBACK

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj.