Dbając o zachowanie najwyższych standardów ochrony Twoich danych osobowych, Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. - operator programu PAYBACK wraz z Partnerami Programu wydającymi karty:

- bp Europe SE Oddział w Polsce (bp);

- CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. (CUK);

- Grupa PSB Handel S.A. (PSB MRÓWKA);

- Multikino S.A. (MULITIKINO);

- Fressnapf Tiernahrungs GmbH i Maxi Zoo Polska Sp. z o.o. (MAXI ZOO),

uzgodnili wzajemne obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dokonane przez nas uzgodnienia powodują, że Twoje dane osobowe będą od [….data] współadministrowane przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. oraz przez wyżej wymienionego Partnera Programu, którego kartę posiadasz.

Dokonane przez nas uzgodnienia nie wpływają na Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Nadal możesz skorzystać ze swoich praw (takich jak prawo dostępu do danych, żądanie ich sprostowania lub usunięcia) zwracając się zarówno do operatora programu PAYBACK jaki i Partnera, którego kartę posiadasz. Możesz również skontaktować się z nami pod wspólnym punktem kontaktowym mojedane@payabck.net. Natomiast od tej pory operator programu PAYBACK wraz z Partnerem, którego kartę posiadasz, są wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, zasady przyznawania punktów PAYBACK nie ulegają zmianie.