Rodzaje turystyki - definicja i znaczenie

Strona GłównaPAYBACK EkstraTurystyka i podróże ● Turystyka

Turystyka to pojęcie, które do literatury trafiło w pierwszej połowie XIX wieku. Od tamtej pory powstało wiele definicji wyjaśniających, czym jest turystyka. W związku z rosnącą popularnością podróży krajowych i zagranicznych wyróżnia się kilka jej rodzajów.

Do najpopularniejszych typów należy turystyka wypoczynkowa oraz poznawcza, dzięki której, można zdobyć wiedzę na temat obcych kultur, oddalonych o tysiące kilometrów miast. Na uwagę zasługuje również turystyka kwalifikowana, tak samo, jak jej poprzedniczki otwierająca człowieka na świat, pobudzająca jego wyobraźnie i zmuszająca do wykorzystania posiadanych umiejętności.

Definicja turystyki

Turystyka to pojęcie, które znane jest od XIX wieku. W literaturze po raz pierwszy pojawiło się w książce „Memoires d’un touriste”. Turystami byli wówczas młodzi, bogaci Anglicy, którzy odbywali (czasami kilkuletnie) podróże do Włoch czy Francji. Swoje wojaże określali mianem „grand tour”. Od tamtego czasu turystyka zmieniła swoje oblicze. Po pierwsze, nie jest już zarezerwowana jedynie dla osób zamożnych. Po drugie, dzięki rosnącej popularności stała się ważną gałęzią gospodarki niejednego kraju. Ponadto, obecnie turystyka powszechnie łączona jest z rekreacją, stanowiąc formę aktywnego wypoczynku.

Zgodnie z definicją zaprezentowaną w 1993 roku przez Światową Organizację Turystyki pojęcie turystyka należy tłumaczyć jako czynności osób, które podróżują i przebywają krócej niż 12 miesięcy w miejscach niestanowiących ich codziennego otoczenia. Ważny jest również cel wyjazdów, może on być np. wypoczynkowy lub służbowy. Trzeba podkreślić, że definicja turystyki wyklucza podróże, których celem jest działalność zarobkowa. Tymczasem według informacji, które można znaleźć w „Kompendium pilota wycieczek” z 2006 r., turystka to pojęcie obrazujące zjawiska dotyczące zarówno przyrody, jak i osób przebywających poza miejscem zamieszkania. Odnosi się również do interakcji między podróżującymi, organizatorami i turystycznymi usługodawcami oraz mieszkańcami odwiedzanych terenów.

Jakie są rodzaje turystyki?

Turystyka ma wiele twarzy, dlatego jej definicja z reguły ma dość ogólny charakter. Rodzaje turystyki wyodrębniane są na podstawie celu podróży. Najprostszy podział uwzględnia turystykę zagraniczną i krajową. Najbardziej popularna jest wypoczynkowa, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę liczbę osób, które co roku wyjeżdżają na wakacje, aby zrelaksować się z dala od pracy i zajęć szkolnych. Biorąc pod uwagę miejsce wypoczynku, można mówić o turystyce wiejskiej, dzięki której mieszkańcy dużych miast mają szanse poznać życie na wsi i system produkcji rolnej. Kolejną odsłoną turystyki wypoczynkowej jest turystyka morska obejmująca rejsy statkami pasażerskimi i promami morskimi, a także odpoczynek na luksusowych jachtach. Dla miłośników wypoczynku przeznaczona jest również turystyka rozrywkowa oraz handlowa.

Osoby, które są ciekawe świata, doskonale wiedzą, czym jest turystyka poznawcza, której celem (jak sama nazwa wskazuje) jest dokładne poznawanie odwiedzanych miejsc – ich mieszkańców (tzw. autochtonów), zabytków historycznych, architektury, przyrody. Najbardziej popularnymi rodzajami turystyki poznawczej są: turystyka przyrodowa, kulturowa, kulinarna, etniczna, miejska. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszy się – również należąca do tej kategorii – turystyka filmowa (jej celem jest poznawanie miejsc, w których kręcone były kultowe filmy czy seriale) i czarna (polegająca na odwiedzaniu miejsc związanych ze śmiercią).

Należy też wspomnieć o turystyce kwalifikowanej, która jest adresowana do osób o określonej wiedzy i umiejętnościach. W przeciwieństwie do turystyki wypoczynkowej czy poznawczej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, nierzadko jej celem jest doskonalenie sprawności i wydolności. Turystyką kwalifikowaną jest m.in. popularna turystyka rowerowa, piesza, jeździecka (konna), motorowa, kajakowa, żeglarska czy górka. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również turystyka speleologiczna, której celem jest penetrowanie jaskiń.

Ciekawą formą turystyki jest turystyka biznesowa, którą dzieli się m.in. na korporacyjną, kongresową, motywacyjną. Należy też wspomnieć o turystyce religijnej (pielgrzymkowej) i zdrowotnej (leczniczej).


Przeczytaj również: Jak spakować bagaż przed podróżą? Co jest ważne?

Znaczenie turystyki

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co to jest turystka, nie wystarczy znać jej definicję. Należy wziąć pod uwagę jej znaczenie w dzisiejszym świecie. Turystyka wpływa na rozwój gospodarczy wielu krajów i jest źródłem dochodów. Warto podkreślić, że jej znaczenie nie dotyczy jedynie kwestii finansowych. Turystyka jest również zjawiskiem socjologicznym, psychologicznym i kulturowym. „Użyźnia” ona wyobraźnie, otwiera człowieka na przyrodę, popularyzuje aktywny tryb życia, wzmacnia więzi międzyludzkie, daje okazję do praktycznego wykorzystania umiejętności językowych, a nawet ułatwia popularyzację dorobku współczesności i kultywowanie dziedzictwa przeszłości.

Swoje podróże zaczynaj z PAYBACK, zgarniaj °punkty rezerwując hotele i wycieczki