Kontakt/ Platforma ODR

1. W przypadku pytań i reklamacji związanych z procedurą naliczenia punktów lub dotyczących nagród od:

  • Cadooz Rewards GmbH
  • Arvato Polska
  • nagród z kategorii „Vouchery” (w tym Bony PAYBACK) oraz „Audiobooki”
prosimy o kontakt z Biurem Obsługi PAYBACK pod numerem: +48 22 339 63 00 (koszt zgodnie z taryfą operatora) od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 19.00, za pośrednictwem formularza kontaktowegodostępnego pod adresem: http://www.payback.pl/centrum-pomocy/kontakt lub listownie na adres: Biuro Obsługi PAYBACK, Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka.

  • nagród z katalogu BP

prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta BP pod numerem: 721 02 03 04 (opłata zgodna z taryfą osoby dzwoniącej) lub pod adresem mailowym: obsluga@bp.com

  • nagród z katalogu Orange Retail SA

prosimy o kontakt z Orange Retail pod numerem: 12 419 73 10 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod adresem mailowym:akcesoria.orange@orangeretail.pl

  • nagród z katalogu Wittchen S. A.

prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Wittchen pod numerem: 22 266 88 00 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod adresem mailowym:esklep@wittchen.com

2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (platforma ODR)

Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”). W szczególności konsument może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania sporów dotyczących zobowiązań umownych poprzez platformę internetową ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Loyalty Partner Polska sp. z o. o. (operator Programu PAYBACK) wyraża zgodę na skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich. Adres poczty elektronicznej do pierwszego kontaktu z Loyalty Partner Polska sp. z o. o. to: bok@payback.pl