Poznaj ubezpieczenie ZABEZPIECZENIE NAJBLIŻSZYCH

Zyskaj spokój, że Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe.

 • Świadczenie wypłacane najbliższym - nawet do 750 000 zł.
 • Nie wymagamy przedstawienia dokumentów o stanie zdrowia.
 • Stała składka przez 5 lat.

Wysokość wypłaty w pierwszych 6 miesiącach

 • 10% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek i wypadek komunikacyjny.
 • 210% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • 210% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Wysokość wypłaty po 6 miesiącach ochrony

 • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek i wypadek komunikacyjny.
 • 200% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • 300% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem jest pozytywne przejście weryfikacji po wypełnieniu krótkiej ankiety medycznej.
 • Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby posiadające zarejestrowaną kartę PAYBACK od co najmniej 6 miesięcy.
 • Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy i może być kontynuowane przez kolejne 12 miesięcy.
 • Składka nie ulega zmianie przez okres do 5 lat. Od 6 roku nastąpi zmiana składki zgodnie z aktualnym wiekiem osoby ubezpieczonej.
 • Składka za pierwszy rok ochrony jest niższa, z uwagi na ograniczone świadczenia w pierwszych 6 miesiącach ochrony.