Poznaj ubezpieczenie SPOKOJNY POWRÓT DO ZDROWIA

Zabezpiecz się finansowo na wypadek choroby.

 • Pokrywamy koszty leczenia w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru mózgu i zawału serca.
 • Nie wymagamy dokumentów o stanie zdrowia.
 • Możesz ubezpieczyć się na 30 tys., 60 tys. albo 150 tysięcy zł.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje przypadki poważnych zachorowań na: nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca.

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem jest pozytywne przejście weryfikacji po wypełnieniu krótkiej ankiety medycznej.
 • Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby posiadające zarejestrowaną kartę PAYBACK od co najmniej 6 miesięcy.
 • Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy i może być kontynuowane przez kolejne 12 miesięcy.
 • W przypadku dalszego oferowania ubezpieczenia składka nie ulega zmianie przez okres do 5 lat. Od 6 roku nastąpi zmiana składki zgodnie z aktualnym wiekiem osoby ubezpieczonej.

W przypadku poważnego zachorowania

 • Wypłata świadczenia zależna jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia (30 000 zł, 60 000 zł, 150 000 zł) oraz od czasu, jaki minie od momentu zakupu ubezpieczenia do zdiagnozowania choroby.
 • W pierwszych 60 dniach ochrony ubezpieczeniowej świadczenie ograniczone jest do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
 • Od 61 dnia do końca ochrony ubezpieczeniowej (w tym kontynuacja ubezpieczenia) świadczenie wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
 • Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zgłoszenia możesz dokonać drogą elektroniczną przez stronę internetową tueuropa.pl*, telefonicznie pod numerem telefonu 801 555 222 lub listownie na adres Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu diagnozy od lekarza.

Przy zgłaszaniu szkody TU Europa poprosi Cię o pisemną zgodę na występowanie do placówek medycznych o historię leczenia.